CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG – ALOGISTICS.VN

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG – ALOGISTICS.VN 0.0.2

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG – ALOGISTICS.VN:Công cụ hỗ trợ người dùng của alogistics đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com..

官方版 无广告 14

更新日期:2020年7月7日 分类标签: 语言:中文 平台:

83.04KB 0 人已下载 手机查看


CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG 简介

Công cụ hỗ trợ người dùng của ALogistics.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com
ADDON ĐẶT HÀNG – ALogistics.vn là công cụ hỗ trợ người dùng của nguồn hàng 24h đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com.
Chức năng gồm có:
1. Giỏ hàng: Bạn có thể xem nhanh các sản phẩm mà mình đã chọn mua mà không cần phải lo lắng về việc mình có cần phải đăng nhập hay không. Chúng sẽ được tự động lưu giữ lại cho tới khi bạn chọn “Xóa tất cả” trong giao diện giỏ hàng.

2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, việc tạo đơn hàng từ công cụ này cũng giúp chúng tôi biết được chính xác sản phẩm mà bạn muốn mua, điều này giúp làm giảm thời gian đặt hàng đi rất nhiều.
4. Cập nhật tính năng bắt giá, thông tin sản phẩm
5. Cập nhật tính năng giỏ hàng
6. Cập nhật tính năng bắt giá chính xác và nâng cấp lấy chính xác thông tin sản phẩm

相关资源

AliExpress popup blocker
AliExpress popup blocker:从速卖通中阻止 “'新速卖通?'” 弹出窗口 <!-daryl874,ajecgfdmdajfilmokghjjocfpgnlhhfb,速卖通-popup-blocker->..
Hippos Bite
Adds an Amazon item to your Hippos Bite watchlist..
Shill
Shill:A Chrome extension that displays product information listed in the description box of a YouTube video...
Toporder.vn – Order taobao
Toporder.vn – Order taobao:Cho phép bạn đặt hàng, nhận báo giá trực tuyến tại các website thương mại điện tử như tmall, taobao, 1688..
历史订单采集助手
历史订单采集助手是一款购物的扩展插件..
PartnerCart
PartnerCart:Get a better overview of your receipts and purchased items..

暂无评论

暂无评论...