Google Meet Controls

Google Meet Controls 2.0

控制 Meet 的麦克风礼仪这是一个简单的扩展,允许使用全局键盘快捷键控制 Google Meet。请观看视频并设置键盘快捷键,因为在安装过程中无法自动设置。安装后需要重启 Chrome。

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

22.74KB 0 人已下载 手机查看

Google Meet Controls


简介:
控制 Meet 的麦克风礼仪这是一个简单的扩展,允许使用全局键盘快捷键控制 Google Meet。请观看视频并设置键盘快捷键,因为在安装过程中无法自动设置。安装后需要重启 Chrome。

相关软件

Accents
You can now write stressed vowels without copypasting them from other sources. All you need to do is press F2 after the letter you need to be stres..
Switch To Youtube
将焦点设置为新打开的选项卡。 此扩展迫使Chrome在创建所有新标签时将焦点设置为所有新标签,当用户在新标签中强制打开链接时,这种行为以前看不到。 当您打开新选..
Security Pass
Расширение было создано и предназначено для того, чтобы предотвратить вмешательс..
MinhMinh Add-on
CÔNG CỤ ĐẶT HÀNGnguonhangtrungquoc.com.vn có thể được coi là một hoa tiêu giúp bạn mua hàng dễ dàng hơn trên các website thương mại..
Bookmarks New Tab
Replace the default New Page tab by a Bookmarks tree menu. Source http://github.com/madrang/Bookmarks-New-Tab http://gitorious.org/bookmarks-ne..
IRCTC Tatkal Autofill
tool which helps to book your IRCTC Tatkal Tickets faster. Tickets can be booked much faster by filling the Autofill reservat..

暂无评论

暂无评论...