Crosslist Magic

Crosslist Magic 0.0.61

Depop、eBay、Etsy、Facebook Marketplace、Mercari、Poshmark、Shopify 和 Vinted 之间的交叉列表!此扩展程序在您的 Depop、eBay、Etsy、Facebook Marketplace、Mercari、Poshmark、Shopify 和 Vinte

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

1.69MB 0 人已下载 手机查看

Crosslist Magic


简介:
Depop、eBay、Etsy、Facebook Marketplace、Mercari、Poshmark、Shopify 和 Vinted 之间的交叉列表!此扩展程序在您的 Depop、eBay、Etsy、Facebook Marketplace、Mercari、Poshmark、Shopify 和 Vinted 列表的左上角放置了一个小“复制”图标。单击此按钮会在您可以查看和提交的其他平台上创建列表草稿。还支持在同一平台上复制列表。目前,以下字段被复制到草稿中: 1. 标题2. 说明3. 照片4. 价格5. 类别6.品牌7.颜色对 Shopify 和 Vinted 的支持有限,但正在积极开展工作。尚不支持从 Shopify 复制(但复制到 Shopify 是支持的)。还提供对上述平台的澳大利亚、加拿大和英国版本的支持。该扩展目前是免费的,因为它处于测试阶段。如果您遇到错误,请给我们发送电子邮件。

相关软件

S-Net Connect Extension
S-Net Connect Extension:Use S-Net Connect to call numbers in Chrome...
ACBL Live Hand Diagrams
When I review a session I just played on ACBL live I often want to see all the hands and the percentages. The current way acbl live is set up
StudyPhim.vn Free
Addon này được viết để bỏ giới hạn xem phim của studyphim.vn và không chèn thêm bất cứ nội dung gì khác vào trang.
言葉 の Tab
Japanese Study / 日本語勉強 / 日语学习 / 日語學習 Release Notes - 1.0.0 Launched - 1.1.0 Adde..
nod.it
点头吧!
Rylee extensie
Track simpel jouw producten van de bol.com product pagina en de collectie pagina met de Rylee bol.com tracker (https://rylee.nl/boltool)! Rylee is

暂无评论

暂无评论...