Added Influence: Cash Back by Shopping Online

Added Influence: Cash Back by Shopping Online 1.3.4

附加影响:在线购物时赚取现金返还从您最喜欢的网上商店购买时,轻松赚取现金返还。它是如何工作的?添加的影响扩展将您的浏览器新标签替换为一个全新的标签。添加影响新标签内的搜索栏可让您轻松找到您最喜欢的在线商店并在网络上搜索您喜欢的产品,并有可能在购物时赚取现金返还。您甚至可以保存您最喜欢的网站以便快速访问!就像 1-

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

3.32MB 0 人已下载 手机查看

Added Influence: Cash Back by Shopping Online


简介:
附加影响:在线购物时赚取现金返还从您最喜欢的网上商店购买时,轻松赚取现金返还。它是如何工作的?添加的影响扩展将您的浏览器新标签替换为一个全新的标签。添加影响新标签内的搜索栏可让您轻松找到您最喜欢的在线商店并在网络上搜索您喜欢的产品,并有可能在购物时赚取现金返还。您甚至可以保存您最喜欢的网站以便快速访问!就像 1-2-3 一样简单! • 向浏览器添加已添加的影响扩展; • 注册“Added Influence”(免费且快速!); • 使用新标签找到您最喜欢的商店和产品并...赚取现金返还!只需将添加的影响扩展添加到您的浏览器,注册并登录,您就准备好了!请仔细阅读:安装“Added Influence: Cash Back by Shopping Online”扩展即表示您同意安装此应用程序,并且您同意最终用户许可协议和隐私政策。请注意,此扩展在您的新标签扩展中提供了一个易于使用的搜索选项。 https://addinfluence.com/terms-conditions/ https://addinfluence.com/privacy-policy/

相关软件

Amazon Simple Search Icon
在Chrome工具栏上添加一个amazon图标,可让您快速搜索Amazons产品目录。切出一个主页加载时间,并给出即时搜索结果。紧凑、简单、干净。
Second Life Marketplace Helper
1.Favorite Store Registration 2.Open Link in a New Window 3.Search in Deep Directories
Nguồn hàng 360
, Cho phép bạn đặt hàng, nhận báo giá trực tuyến tại các website thương mại điện tử Công cụ đặt hàng trực tuyến..
ChaRom
Bienvenue à toutes et à tous , Voici désormais l'extension Google Chrome des boutiques :
InstaShop: AutoBuy Flash Sale Products
Generally, it's not that easy to buy products during a flash sales. Flash sale will go live once a week and just for few seconds. You should be..
Pricekart.com
Smartly know the lowest price of a product while you shop online, whether you are on Amazon, Flipkart, Tatacliq, Ebay or more Pricekart is a brow..

暂无评论

暂无评论...