Công ty team building tại Hà Nội

Công ty team building tại Hà Nội 0.0.1

团队建设计划指向的最大目的是凝聚力。场景中的所有游戏都不仅仅是为了笑声,缓解压力,同时也消除了员工与老板-员工之间的等级差距。 集体游戏中的创造力没有任何界限,..

官方版 无广告

更新日期:2020年12月13日 分类标签: 语言:中文 平台:

39.87KB 0 人已下载 手机查看

Công ty team building tại Hà Nội


Công ty team building tại Hà Nội简介

Mục đích lớn nhất mà các chương trình team building hướng đến đó là sự gắn kết. Tất cả các trò chơi trong kịch bản không chỉ mang tính chất tạo nên tiếng cười, giải tỏa căng thẳng mà còn xóa đi khoảng cách cấp bậc giữa các nhân viên với nhau và giữa sếp - nhân viên.
Sự sáng tạo trong các trò chơi tập thể không có bất kỳ ranh giới nào, nhưng chơi phải có ý nghĩa và điều này khá khó khăn.

中文翻译

团队建设计划指向的最大目的是凝聚力。场景中的所有游戏都不仅仅是为了笑声,缓解压力,同时也消除了员工与老板-员工之间的等级差距。
集体游戏中的创造力没有任何界限,但游戏必须有意义,这非常困难。

相关软件

Donate Your Data
Now you can watch cute animals doing weird stuff and do good at the same time. This extension captures the data you generate when surfing, and
Site Chat
is a free extension that allows to connect and chat with people who visit the same website as you do. Just click 1 button to start real..
Lucid Chrome Plugin
Misinformation and politically biased news is a growing problem. Lucid uses the power of the crowd to identify and report fake or misleading news.
Remove Twitter Moments
Remove Twitter Moments:Removes Twitter's 'Moments' navigation button...
No Labels Allowed
a plug in that resembles the gamification of gender pronouns idea that I presented way back. It needs more work and polish but think of this as a s..

暂无评论

暂无评论...