Речник на архаизма

Речник на архаизма 1.1

保加利亚语言和文学中使用了许多不同的古体和方言。它们可以使不理解它们的学生变得困难,也使我们的语言更丰富。因此,它们不能被替换以方便工程。 2019年。在Iva..

官方版 无广告

更新日期:2020年12月14日 分类标签: 语言:中文 平台:

19.45KB 0 人已下载 手机查看

Речник на архаизма


Речник на архаизма简介

В българският език и литература се използват множество различни архаизми и диалекти. Те могат да затруднят учениците, които не ги разбират, но също така правят нашия език по-богат. Затова, те не могат да бъдат заменени, за да се улеснят произведенията.

През 2019г. бяха сменени 6000 архаични думи в „Под игото“ на Иван Вазов, което доведе до множество отзиви на различни новинарски компании и индивидуални създатели в Интернет пространството в полза на премахването на тези промени. Това ни вдъхнови да създадем това приложение.

Един от аргументите срещу интеграцията на информационните технологии е необходимостта от много ресурси и средства. Но тук идват на помощ смартфоните на учениците - средство, което досега е използвано, като източник за разсейване.

Смартфоните обаче могат да се превърнат в източник за знание и учение. Почти всеки ученик има достъп до телефон и Интернет, което му позволява да използва тази технология, която от своя страна не носи разход за държавата и МОН да екипира училищата с лаптопи, таблети или хромбуци.

中文翻译

保加利亚语言和文学中使用了许多不同的古体和方言。它们可以使不理解它们的学生变得困难,也使我们的语言更丰富。因此,它们不能被替换以方便工程。

2019年。在Ivan Vazov的 “枷锁下” 中改变了6000个古老的词,这导致了各种新闻公司和个人创作者在互联网空间上进行了大量评论,赞成删除这些变化。这启发了我们创建这个应用程序。

反对信息技术整合的理由之一是需要许多资源和资源。但这里来帮助学生智能手机-这是一种迄今被用作分散注意力的来源的工具。

然而,智能手机可以成为知识和教学的来源。几乎每个学生都可以使用电话和互联网,这使他能够使用这种技术,而这反过来又不会花费国家和教育部为学校配备笔记本电脑,平板电脑或铬色布。

相关软件

seek.gg - The Gamer’s Search Engine
是玩家的搜索引擎的首选。在您最喜欢的网站和游戏中获得奖励,只是为了搜索网络。在安装此扩展之前,请访问我们的参与合作伙伴之一,以链接您的帐户。 一旦..
English Chinese Dictionary
English Chinese Dictionary:Search an English word on TigerNT.com...
Translate Selected Text 2
This is the extension that allows you to translate text selected on any page and even moreit adds toolbar button that you can use for an easy acce..
SpotifySearch
Open any music video in YouTube and click on
Search & Win
This extension sets your PCH Search&Win as your default search provider and also sets your new tab page to the PCH Search&Win homepage, ht..

暂无评论

暂无评论...